توضیحات محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده سعید طوسی + فیلم

[ad_1]


معاون اول قوه قضائیه گفت : ادعاهایی که در مورد این آقا مطرح شده از سال 87 یا 88وجود داشته اما زمان شکایت به دادستانی سال 92 بوده است.

[ad_2]