خبر زلزله مشهد چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶

[ad_1]

خبر زلزله مشهد چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶

 

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۵٫۳
محل وقوع: استان خراسان رضوي – حوالی سفيد سنگ
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۰۱:۴۲:۰۷
طول جغرافیایی: ۶۰٫۴۸
عرض جغرافیایی: ۳۵٫۷۵
عمق زمین‌لرزه: ۷ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۳۶ کیلومتری سفيد سنگ (خراسان رضوي)
۳۹ کیلومتری نصراباد (خراسان رضوي)
۴۵ کیلومتری مزدآوند (خراسان رضوي)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۰۲ کیلومتری مشهد
۳۴۰ کیلومتری بجنورد

اطلاعات تکمیلی در وب‌سایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران:

برچسب ها :

زلزله امروز مشهد زلزله چهارشنبه 13 اردیبهشت زلزله مشهد 13 اردیبهشت 96 مرکز زلزله مشهد

[ad_2]