قالیباف قصد انصراف ندارد

آیا منظور شما این بود؟: قالیباف قصد انصراف دارد