ماجرای تعریف از کفشهای سیسی توسط ترامپ

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید