وقوع طوفان و باد شدید در تهران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید